Odszkodowanie za śmierć matki

Niestety w wyniku zdarzeń drogowych coraz częściej dochodzi do ważnych uszkodzeń ciała a dosłownie śmierci uczestników takiego zdarzenia. Najbliżsi osoby, która zginęła w wypadku drogowym, powinien mieć świadomość, że mają prawo ubiegać się o odszkodowanie, które powinno być wypłacone z polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku śmiertelnego. Śmiertelne potrącenie na pasach Warszawa stanowi właśnie taką sytuację, w której najbliższe osoby mają prawo ubiegać się o odpowiednią rekompensatę ze strony ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Rekompensata finansowa za wypadek drogowy – co trzeba mieć świadomość tego?
Należy zaznaczyć, że najbliżsi członkowie rodziny osoby, która zginęła w wyniku wypadku drogowego lub komunikacyjnego, mają prawo ubiegać się odpowiednią rekompensatę za straty moralne oraz poniesione krzywdy. Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku śmiertelnego wypłacane jest przez firmę ubezpieczeniowa, jeżeli już natomiast sprawca nie miał wykupionej polisy, to wtedy obowiązek wypłaty rekompensaty finansowej przechodzi na ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny. Rekompensata dla najbliższych osoby, która zginęła przykładowo wypadku drogowym, nie ogranicza się jedynie do odszkodowania, ale tyczy się także takich form rekompensaty jak zadośćuczynienie, czyli jednorazowa wypłata, która ma na celu wyrównanie strat moralnych a także krzywd. Warto pamiętać też o tym, że zadośćuczynienie po wypadku komunikacyjnym oraz odszkodowanie powinno być wypłacane przez firmę ubezpieczeniową, podobnie jak ma to miejsce w sytuacji renty, o którą również możemy się ubiegać.

Polecana strona: zadośćuczynienie za śmierć dziecka w wypadku komunikacyjnym.

Share

Leave a Comment