Uprawnienia budowlane – co obejmują?

O ile pragniemy dostać awans w branży budowlanej, warto korzystać z rozwiązania, jakim są uprawnienia budowlane. Są to uprawnienia, które umożliwiają prowadzenie samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania, jak także prowadzenia robót budowlanych. Takie uprawnienia można pozyskać tylko i wyłącznie poprzez zdanie pozytywnie obu części egzaminu organizowanego przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Egzamin na uprawnienia budowlane – to powinno się wiedzieć
Należy podkreślić że egzamin jest organizowany w całym kraju w tym samym czasie. Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza to test, jednak druga część, do której można przystąpić tylko po pozytywnym zdaniu pierwszej, ma charakter egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną. Trzeba zaznaczyć, że uprawnienia budowlane są wydawane w postaci wyborów administracyjnej komisji kwalifikacyjnej. Ogólnie rzecz biorąc uprawnienia dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, a mianowicie uprawnienia do projektowania oraz uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych. Ten priorytetowy podział dzieli się na szereg specjalności, w obrębie których możemy ubiegać się o dodatkowe uprawnienia budowlane. Do tych specjalności zalicza się specjalność architektoniczną, inżynieryjną, konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną. W obrębie specjalności instalacyjnej charakteryzuje się komunikacyjną, wentylacyjną, gazową, wodociągową, cieplną, kanalizacyjną a także elektroenergetyczną. Jednak uprawnienia w specjalności inżynieryjnej dzielą się na mostową, drogą, kolejową, wyburzeniową a także hydrotechniczną.

Zobacz więcej: uprawnienia budowlane.

Share

Leave a Comment