W ostatnim czasie bardzo popularna stała się usługa VPN, na nieszczęście dla większości ludzi skrót ten jest niezrozumiały. Co to jest tak właściwie IP VPN? Virtual Private Network czyli wirtualne sieci prywatne – zapewniają połączenia wewnętrzne w ramach przedsiębiorstw, które są oparte o współdzieloną infrastrukturę sieci operatora. Korzystają z takich samych polityk bezpieczeństwa jak wydzielone sieci prywatne. IP VPN – to sieci, które wykorzystują zbiór protokółów TCP/IP. Usługa ta daje możliwość na łączenie lokalnych sieci klienta (LAN to LAN) w jedną całą sieć jaką jest WAN. Klient buduje swoją sieć korporacyjną (Intranet) oraz może transmitować dane, głos czy wideo pomiędzy użytkownikami tej sieci. Takie rozwiązanie pozwala działanie wielu aplikacji, które pozwalają na zautomatyzowanie wielu funckji biznesowych przedsiębiorstwa jak przykładowo: aplikacje finansowo-księgow, ERP, SCM czy CRM. Podstawowe cechy IP VPN to: komunikacja właściwie każdy z każdym (w obrębie sieci VPN), elastyczność (łatwość konfigurowania nowych użytkowników), optymalizacja wykorzystania pasma (prioretyzacja ruchu), kompleksowość, integracja usług (na jednym uniwersalnym łączu transmisja danych, głosu czy wideo), zwykły sposób taryfikowania (miesięczny abonament niezależnie od odległości oddziałów), niezawodność (stosowanie łącz zapasowych), bezpieczeństwo (szyfrowanie z wykorzystaniem algorytmów DES, 3DES lub AES). Usługa VPN to perfekcyjne rozwiązanie dla dużych firm, posiadających siedziby w różnorakich miastach , a dodatkowo krajach. Jest to rozwiązanie intuicyjne, bezpieczne , a oprócz tego relatywnie tanie.

Share

Leave a Comment