Apartament w domu opieki

Jeżeli szukasz dla siebie miejsca, w którym spokojnie spędzisz starość, sprawdź, dostępne w okolicy placówki pod względem prawnym. Każdym dom spokojnej starości musi mieć potwierdzenie wojewody na prowadzenie działalności. U wojewody dowiesz się także, czy pojawiały się jakieś skargi pensjonariuszy i czy prowadzone były postępowania sprawdzające.

To istotne, bo w końcu zamierzasz zaufać ludziom, którzy tam pracują i zlecić im swoje zdrowie i życie wówczas, kiedy już nie będziesz sam w stanie się sobą zająć. Oprócz tego, o czym nie za każdym razem mówi się w ogłoszeniach, sprawdź, czy placówka opiekuńcza zapewnia opiekę nad osobami starszymi do śmierci, czy w sytuacji gdy zachorują i będą leżeć już nie mogą być w ośrodku. Istotne jest też to, czy w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia ośrodek nie zażąda dodatkowych opłat, bo musi więcej czasu przeznaczyć na opiekę. W wielu ośrodkach przyjmowani są wyłącznie samodzielni seniorzy. W chwili, gdy zaczynają cierpieć, przykładowo. na demecję, to rodzina musi szukać dla nich innego miejsca pobytu. W ośrodku powinien być dostępny jadłospis. Sprawdź, co serwuje się seniorom do jedzenia i czy mogą liczyć na specjalną dietę w przypadku, gdy jej potrzebują. Chodzi o dietę dla osób z cukrzycą lub otyłych, które muszą zmienić swój tryb życia i jadłospis. Sprawdź zamysł dnia placówki, czy możesz wyjeżdżać na kilka dni i do preferuje wychodzić. W większości ośrodków nie ma z tym żadnego problemu, bo dom opiekuńczy traktowany jest jak hotel. Seniorzy mogą w nim przebywać wówczas, kiedy pragną i wychodzić jak im się podoba.

Dodatkowe informacje: rodzinny dom seniora mława.

Share

Leave a Comment