Kto organizuje szkolenie bhp?

Zapewnienie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest koniecznością pracodawcy, który nałożony jest przez przepisy Kodeksu Pracy. Należy pamiętać o tym, że szkolenia bhp powinny być przeprowadzone przez doświadczonych instruktorów posiadających specjalistyczną wiedzą. Warto pamiętać również o tym, że takie szkolenia mogą być przeprowadzane zarówno w formie tradycyjnej stacjonarnej jak też w postaci e-learningu.

Szkolenia dla pracowników z zakresu bhp – na co zwrócić uwagę?
Na początku powinno się podkreślić, że szkolenie bhp to przede wszystkim zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpiecznej pracy na danym stanowisku. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko niebezpiecznego zdarzenia czy też wypadku. Warto zdawać sobie sprawę też o tym, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez szkolenia wstępnego w sytuacji osób nowo zatrudnionych, ale również studentów czy także uczniów szkół średnich odbywających w zakładzie pracy praktyki. Generalnie szkolenia bhp Warszawa dzielą się na dwa podstawowe rodzaje. Jest to szkolenie wstępne dla nowych pracowników jak również szkolenia okresowe dla pracowników już zatrudnionych, które powinny być przeprowadzone co dobry okres. Na początku jest to okres sześciu miesięcy od odbycia szkolenia wstępnego Jednakże w sytuacji pracowników na stanowiskach robotniczych takie szkolenie okresowe powinno odbywać się co najmniej raz na 3 lata. Wyjątkiem są tu stanowiska robotnicze, na których stwierdzono występowanie szczególnych zagrożeń wypadkowych w takim przypadku pracownicy muszą odbywać szkolenia co najmniej raz w roku.

Źródło informacji: szkolenia bhp.

Share

Leave a Comment